Product Tag - หลัง

 • Mantis by Driven Racing อุปกรณ์วัดอุณหภูมิหน้ายางmantis driven racing วัดอุณหภูมิหน้ายาง เซนเซอร์ หลัง หน้าปัทม์

  Driven Racing Mantis

  Mantis by Driven Racing
  อุปกรณ์วัดอุณหภูมิหน้ายาง
  โดยผ่านเซนเซอร์ Infrared และแสดงผลทางจอ Monitor
  สามารถแสดงค่าได้ทั้ง องศาเซลเซียส และ องศาฟาเรนไฮน์
  Sensor มีความไวในการตอบสนองสูง แบบ Real Time
  เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้คุณได้รับรู้ถึงข้อมูลในขณะขับขี่
  เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาในการ Set รถในอนาคต
  และทำให้ผู้ขัขี่ได้รับรู้ถึงศักยภาพของยาง ณ ขณะที่ขับขี่ในเวลานั้นๆ
  อีกทั้งยังมีฟังชั่น ในการตั้งเตือน ถ้าอุณหภูมิยางต่ำ หรือสูง จนเกินไปอีกด้วย
  ชุด Kit Mantis สามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่น