Driven Racing Mantis

Mantis by Driven Racing
อุปกรณ์วัดอุณหภูมิหน้ายาง
โดยผ่านเซนเซอร์ Infrared และแสดงผลทางจอ Monitor
สามารถแสดงค่าได้ทั้ง องศาเซลเซียส และ องศาฟาเรนไฮน์
Sensor มีความไวในการตอบสนองสูง แบบ Real Time
เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้คุณได้รับรู้ถึงข้อมูลในขณะขับขี่
เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาในการ Set รถในอนาคต
และทำให้ผู้ขัขี่ได้รับรู้ถึงศักยภาพของยาง ณ ขณะที่ขับขี่ในเวลานั้นๆ
อีกทั้งยังมีฟังชั่น ในการตั้งเตือน ถ้าอุณหภูมิยางต่ำ หรือสูง จนเกินไปอีกด้วย
ชุด Kit Mantis สามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่น