Dynavolt AGM Battery DTX9-BS

แบตเตอรี่ ไดน่าโวลท์ แบบน้ำกรด
BATTERY DYNAVOLT Maintenance Free Acid
แบตเตอรี่สำหรับ มอเตอร์ไซค์ 12V.
แบตแห้งชนิด AGM
High CCA

*ในชุดประกอบน้ำกรดพร้อมใช้จากโรงงาน
*อายุการใช้งานเริ่มตั้งแต่วันที่ประกอบใช้งาน (ไม่ใช่เริ่มจากวันที่ผลิตเหมือนแบตฯทั่วไป)
*ทดสอบแล้วว่าอายุการใช้งานยาวนานกว่าแบตเตอรี่ประเภทเดียวกันยี่ห้อดังในตลาด13,27%

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการเตรียมใช้งาน
– ลอกฟอยล์ออก (ห้ามลอกฟอยล์ออกโดยเด็จขาด หากยังไม่ใช้งาน)
– คว่ำแท่งน้ำกรดลงไปให้ตรงทั้ง 6 รู จากนั้นใช้มือกดแท่งน้ำกรดลงไป น้ำกรดจะค่อยๆไหลเข้าไปในแบตเตอรี่ (ห้ามกระทำการใดๆ เพื่อให้น้ำกรดไหลเข้าแบตเตอรี่เร็วกว่าที่เป็นอยู่)
– เมื่อน้ำกรดไหลเข้าไปยังแบตเตอรี่จนหมดแล้ว ให้ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 15- 20 นาที จึงค่อยปิดฝา
(ห้ามปิดฝาทันทีที่เติมน้ำกรดเสร็จ)
– จากนั้นให้ทำการติดตั้งแบตเตอรี่ โดยใส่ขั้วบวกก่อน และตามด้วยขั้วลบ

ข้อแนะนำในการใช้แบตเตอรี่
1. ติดตั้งแบตเตอรี่ในมอเตอร์ไซด์ ควรยืดให้แน่นพอสมควร
2. ทำความสะอาดขั้วสายไฟ แล้วต่อขั้วบวกก่อนแล้วจึงต่อขั้วลบ
3. ควรนำแบตเตอรี่ไปอัดไฟเมื่อไฟหน้ารถอ่อน, แตรไม่ค่อยดัง หรือสตาร์ทไม่ค่อยติด
4. ควรรักษาความสะอาดแบตเตอรี่ และที่วางแบตเตอรี่ โดยการใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาดๆ ทำความสะอาด
ห้ามใช้ผ้าแห้งหรือกระดาษชำระทำความสะอาด เพราะอาจทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต อันเป็นต้นเหตุของการระเบิด
5. แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งาน ควรนำไปชาร์จไฟเดือนละครัง

ข้อควรระวัง
1. แบตเตอรี่นี้บรรจุกรดกำมะถัน ระวังอย่าให้เข้าตา ถูกผิวหนัง หรือเสื้อผ้า
2. กรณีกรดเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด แล้วไปพบแพทย์
3. กรณีกรดถูกภายนอกร่างกาย ให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาด
4. กรณีที่กรดเข้าในร่างกายให้ดื่มน้ำหรือนมมากๆ ตามด้วยไข่ขาว หรือน้ำมันพืชแล้วรีบไปพบแพทย์ แก๊สที่เกิดจากแบตเตอรี่สามารถติดไฟได้ อย่าสูบบุหรี่ จุดไฟ หรือให้เกิดประกายไฟใกล้แบตเตอรี่
5. ขณะอัดไฟต้องมีการระบายอากาศที่ดี