Driven Racing Front Sprocket

Driven Racing Front Sprocket

สเตอร์หน้า Driven Racing
ผลิตจาก Steel คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน
ออกแบบมาให้เน้นเรื่อง ความเบาเป็นพิเศษ
เป็นที่นิยม ในการแข่งขันรายการต่างๆ
มีรองรับสำหรับรถ Big Bike เกือบทุกรุ่น
Made in USA

Category: