เป็นน้ำมันเครื่องเกรดพื้นฐานคุณภาพสูง ● สำหรับรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์4จังหวะ ระบบครัชแห้ง (เหมาะกับรถScooter รถสายพาน)

เป็นน้ำมันเครื่องเกรดพื้นฐานคุณภาพสูง ● สำหรับรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์4จังหวะ ระบบครัชแห้ง (เหมาะกับรถScooter รถสายพาน)

เป็นน้ำมันเครื่องเกรดพื้นฐานคุณภาพสูง
● สำหรับรถมอเตอร์ไซค์เครื่องยนต์4จังหวะ ระบบครัชแห้ง
(เหมาะกับรถScooter รถสายพาน)