สเตอร์ Aluminium Driven Racing ผลิตจาก Aluminium T7075 น้ำหนักเบา

สเตอร์ Aluminium Driven Racing ผลิตจาก Aluminium T7075 น้ำหนักเบา

สเตอร์ Aluminium Driven Racing
ผลิตจาก Aluminium T7075 น้ำหนักเบา