MOTORBIKE SPEED ADDITIVE SHOOTER 80 ML
  • Description

Product Description

สารเพิ่มความเร็วรถจักรยานยนต์มีส่วนประกอบของสารจำกัดเขม่า, สารเร่งความเร็ว, สารทำความสะอาดและ
สารปกป้องส่วนประกอบโลหะ ผลิตภัณฑ์ได้ถูกพัฒนาโดยใช้สารเพิ่มประสิทธิภาพและเทคโนโลยีน้ำมันเชื้อเพลิงที่สอดคล้องกับเครื่องยนต์ในปัจจุบัน โดยใช้ได้กับน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินได้หลายชนิดและทุกสภาพการใช้งาน เพิ่มความสนุกในการขับขี่ เครื่องยนต์สตาร์ทง่ายและเครื่องเดินเรียบขึ้น